I 2017 udviklede, billedredigerede og illustrerede jeg sammen med forfatter Dorte Andersson, undervisningsmateriale for Fonden for Entreprenørskab til 8. og 9. klasse i tilvalgsfaget entreprenørskab.

Materialet ligger i forlængelse af dem, jeg har lavet for 4. 5. og 6. klasse for Fonden i 2015.

Materialet består af lærervejledning og elevmateriale, som ligger gratis tilgængeligt på Fondens hjemmeside under undervisningsmateriale.

Nedenfor kan ses uddrag af illustrationer. Derudover indeholder materialet foto af street art fra projekter i bl.a. Aalborg,  Holbæk og København.