Profil 2018

Jeg arbejder med illustration og produktdesign – hovedsageligt ved eget firma Pursuit of Magic. Derudover laver jeg projekter indenfor kunst og design. Netop grænsefeltet mellem de to fagområder har altid interesseret mig og er til stor inspiration.

På skrivebordet ligger derfor mere end, hvad der ses på denne side. Jeg kan bl.a. nævne, at jeg er ved at lave en bog med forfatter Mette Hegnhøj, porcelæn med forfatter Luis Jensen og en ordløs fortælling, som jeg selv står for.

Jeg arbejder med undervisning og workshops for børn og unge indenfor illustration, kunst og design. Jeg brænder for at formidle design-faget og dets metode for børn og unge. Jeg har ikke tid til at være opsøgende, men er altid åben overfor henvendelser og hjælper gerne selv eller henviser til andre gennem mit netværk.

Nedenfor ses et interview fra 2015

Interview med Martine Noring

I 2006 blev du uddannet produktdesigner fra Danmarks Designskole, men du arbejder som illustrator i dag – hvilken rolle spiller din uddannelse for dit arbejde?

For mig er det interessant, at mine illustrationer har åbnet for, at jeg igen arbejder med produkt- og konceptdesign. De forskellige måder at arbejde på som designer, og det, at der er løbende udskiftning mellem typerne af designopgaver, skaber en god energi i min arbejdsdag, og er meget inspirerende på tværs af opgaverne.

 Hvordan kom du i gang med dine fugle?

Fuglene var et tema, der kom efter, at jeg havde arbejdet på et stort uddannelsesprojekt i Vestafrika, der kuldsejlede. Jeg havde brugt knap to år på et idealistisk projekt og på en uge smuldrede det. Men når en dør lukker, åbner der sig ofte en ny, og det var en befrielse at finde kuglepennen frem igen og begynde på egne værker.

Jeg havde ingen ide om, at jeg fire år efter den første tegning stadig ville have fuglen som hovedtema. Men det har jeg, og der opstår hele tiden nye motiver og kompositioner.

Samtidig var det en lærerig oplevelse at gå fra et stort idealistisk projekt, hvor rigtig meget afhang af vestafrikanske og danske samarbejdspartnere – til at stå med en kuglepen, hvor resultatet af ens arbejde, blev skabt lige der i nuet.

Jeg tror ikke, jeg ville have den forståelse af mit arbejde, hvis ikke tegningen kom tilbage til mig på det specifikke tidspunkt. Det var på mange måder en ”back to basic-oplevelse”.

Med de mange forskellige projekter indenfor illustration, undervisning og projektledelse – hvordan vil du så beskrive dit arbejdsfelt?

Jeg arbejder både som designer, kunstner og projektmager. Det er et spændende sted at stå og der kommer nogle virkelig interessante projekter ud af synergien mellem de tre områder.

For eksempel arbejder jeg pt. på at udvikle undervisningsmateriale i entreprenørskab og design til folkeskolen for Fonden for Entreprenørskab. Design har et fantastisk potentiale for at skabe undervisning for børn og unge, der er håndgribeligt, problemløsende, tværfagligt, nærværende og et frirum for fantasi.

Jeg ser en oplagt mulighed i at bruge designfaget til at styrke børns forståelse for entreprenørskab. Efter min mening er det essentiel at styrke den egenskab hos børn og unge, fordi den på det personlige plan er med til at skabe en oplevelse af, at ”jeg kan skabe noget, der har værdi” både for en selv og for andre – det styrker selvværdet og ens selvopfattelse.

Samtidig er entreprenørskab på et samfundsmæssigt plan vigtigt for at styrke vores vækstgrundlag i fremtiden.

Hvordan arbejder du selv med entreprenørskab?

Det gør jeg for eksempel, når jeg udvikler nyt produktdesign i forlængelse af mine illustrationer. Mit Re-bird stel startede som et eksperiment, hvor jeg lagde mine fugle over på genbrugsporcelæn. Det åbnede døren for, at jeg i 2013 samarbejdede med Royal Copenhagen om at udvikle porcelæn med fugle.

Nu arbejder jeg på at udforske form og illustration indenfor porcelæn endnu mere. Derfor har jeg flyttet mit atelier til Keramikskolen på Dag Hammarskjölds Allé i København.

Jeg er oprindeligt uddannet produktdesigner fra Danmarks Designskole, men skal lære at formgive porcelæn. Jeg har forskellige ideer til nye stel, men også til andre produkter. Samtidig håber jeg at få tid til at arbejde med at male og tegne direkte på porcelæn.

Når det er sagt, er det vigtigt ved siden af eksperimenterne at have forretningssans. Den side af virkeligheden kan være udfordrende – men i sidste ende tror jeg, at produkterne bliver stærkere, hvis de er levedygtige. Det er på en eller anden måde ”the final test”, om ens arbejde kan klare sig ude i verden og stå på egne ben.

Hvor står du henne om fem år?

Det er altid svært at sige. Jeg er meget glad for min tværfaglige tilgang til design, hvor håndværk, nytænkning og research manifesterer sig i produkter eller projekter. Disse discipliner forenes bl.a. i  min rolle som initiativtager og leder af Dansk Børneillustrations Biennale 2014 på Bogforum.

Jeg håber, at jeg fortsat om fem år arbejder tværfagligt, da alle områderne giver mening for den måde,  jeg ønsker at bruge min streg, viden og erfaring på.