Foto af min arbejdsproces. Jeg arbejder mere og mere med tegning og kombinationen af materialer med tegnede elementer.

Det interessante ved at sammensætte materialer er at undersøge, hvordan de forskellige materialer påvirker hinanden. Det er en langtrukken proces, hvor jeg er i dialog med værket om, hvornår det ”falder på plads”.  Samtidigt er det, som om værket har dets egen vilje og gennem processen er med til at forme udtrykket inden det bliver færdigt.