Stor_forside_Lærervejledning

Designeren og entreprenøren er tre undervisningsmaterialer til folkeskolens 4. 5. og 6. klasse til faget Håndværk og design.

Det består af elevmateriale med opgaver, herunder visualisering og formidling af den kreative designproces og af, hvordan dette kan blive til forretningsidéer. Der er lagt vægt på, at eleverne udvider deres netværk og kommer ud til aktører uden for deres skole, samt at de får førstehåndserfaring med entreprenørskab.

Materialet er lavet for Fonden for Entreprenørskab, og det kan hentes gratis på deres side under undervisningsmateriale for mellemskolen.

Det tilgodeser de nye læringskrav (2015) fra Undervisningsministeriet og kan derfor nemt implementeres i skoleplanens nye fag.

Udvikling af materialet, bestående af tekst, illustration/foto og layout, er foretaget af undertegnede. Et udvalg af illustrationerne ses nedenfor.